Muzicírování

S tímto hudebním programem, který byl určený nejen dětem, ale i rodičům, navštívila naši mateřskou školu Husova v odpoledních hodinách paní učitelka Mgr. Kateřina Jarošová.A jak všechno probíhalo a co zajímavého jsme se dozvěděli? Nejdříve jsme se v kruhu přivítali básničkou a potom se přesunuli do herny na koberec a dozvěděli se, že hrát se dá nejen na klasické nástroje jako klavír, flétna nebo kytara, ale můžeme také použít i netradiční věci, které má každý doma. Děti si rozdaly PET víčka, kterými o sebe ťukaly a aby se zapojili úplně všichni, tak rodiče dostali dva klíče, kterými mohli o sebe cinkat. Společně jsme si zahráli a zazpívali nově naučenou písničku „Běžel tudy zajíček.“ Abychom zjistili, jak dobrý máme sluch, dvě děti uprostřed kruhu zavřely oči a musely bedlivě naslouchat, aby dokázaly určit, z které strany uslyší hru na hudební nástroj. Paní učitelka nám donesla na ukázku dětmi velmi oblíbený hudební nástroj zvaný rezonátor neboli kameny a dřívka. Všichni měli možnost si nástroje vyzkoušet, a když společně zahráli děti i rodiče, připadali jsme si jako na opravdovém hudebním koncertě.Na konci hodiny jsme si ukázali, že interaktivní tabuli můžeme využívat nejen k malování, ale i k podpoře hudebního cítění. Na vybranou písničku děti musely rukama tleskat, pleskat o nohy nebo zadupat nohama podle daného rytmu. Všem se ukázková hodina moc líbila a odcházeli s pocitem, že v každém z nás je duše hudebníka. 

Bc. Jana Šotkovská