Rodiče Mateřské školy čtou dětem před spaním

Dnešní doba plná moderních technologií a spěchu způsobuje, že zájem o knihy se pomalu, ale jistě vytrácí. Hlasité čtení příběhů a pohádek od útlého dětství má přitom nenahraditelný vliv na celkový rozvoj dětské osobnosti. Pravidelným předčítáním se děti učí jazyku a myšlení, získávají nové vědomosti, osvojují si vzorce morálního chování, vytvářejí si vztah ke knize a ke čtenému slovu. Rozvíjí se pozornost, slovní zásoba, sebevědomí dítěte, ale také představivost, paměť, sluchová a zraková orientace. A pokud se tohle vše může dít v prostředí mateřské školy a za přítomnosti maminky či tatínka?  Tomu se říká splněný sen.Mateřská škola Husova Orlová – Město, která se ve svém školním vzdělávacím programu „Martínkova čítanka“ pro tento školní rok zaměřuje především na rozvoj tzv. předčtenářské gramotnosti, se ve spolupráci s rodiči snaží u dětí podpořit co největší zájem o knihy a psanou podobu jazyka tím, že pořádá společné čtení rodičů a dětí před spaním. Děti se tak těší poobědovým návštěvám rodičů, kteří vstupují do třídy s knihou v ruce a s úsměvem na tváři. První příběh, který děti s hlavičkami na polštářích vyslechly z úst maminky Jiříka K., byl příběh „Jak si Bohumil půjčoval, až se dostal do vězení“ z knihy Policejní pohádky od Romana Pokorného. Příběhem děti provázel hodný policista Honzík, který dětem poradil, jak se správně a bezpečně zachovat, kdyby je cizí člověk přemlouval, aby si půjčovali peníze, i když je nebudou mít z čeho vrátit. Spravedlivý soudce Přemysl pak děti seznámil s morálním poučením, které z příběhu vyplývá, a pomocí otázek si ověřil, zda, a co všechno si zapamatovaly. Za pohotové reakce děti soudce Přemysl pochválil. Na závěr si děti s nadšením prohlédly poutavé tematické ilustrace, které obohatily celkový prožitek a pomohly dětem lépe se vžít do příběhu.„Začínám“, „Večer se Zelenoočkou“ a „Stonal jsem“ – to jsou části z knihy s názvem Z deníku kocoura Modroočka od Josefa Koláře, které přišla již netrpělivě vyčkávajícím dětem přečíst také maminka Klárky Z.  Děti se seznámily s kocourem Modroočkem a jeho toulavou kočičí kamarádkou,a poslechly si příhodu o tom, jak Modroočko snědl něco špatného až onemocněl. Z výrazů a reakcí dětí bylo vidět, že měly o svého nového kočičího kamaráda strach, a byly zvědavé, jak vše nakonec dopadne. Celý příběh však skončil šťastně, a děti se dozvěděly, co pomohlo Modroočku opět stát na všech čtyřech tlapkách a cítit se dobře. Při prohlížení pestrobarevných ilustrací si děti společně vyvodily význam některých netradičních slovních spojení a přirovnání jako například „dvojnožec“ nebo „žlutý hrášek“.Všem dětem se čtení velmi líbilo a obě maminky děti za odvahu a ochotu odměnily náležitým potleskem. Už teď se všichni těšíme, kdo nás navštíví příště!

Kristýna Konevalová, Dis.