Vesmírné putování

Už pralidé vzhlíželi k vesmíru s údivem. Vnímali krásu noční oblohy a s pokorou uctívali životodárné slunce. Jenomže byli se „Zemí spjatí“. Ale my v mateřské škole jsme se rozhodli, že se vydáme vzhůru k nebesům a ten vzdálený a tajuplný vesmír trochu prozkoumáme.Děti z MŠ Husova v Orlové Městě během dvou týdnů hravou formou a hlavně prožitkem, který je pro tento věk opravdu důležitý, poznávaly vesmír, planety, hvězdy a celou sluneční soustavu. Nápomocná nám byla nejen její funkční maketa, ale i odborná literatura. Skvěle posloužily také pomůcky, pomocí nichž děti sestavovaly známá souhvězdí, skládaly planety ve správném pořadí, upevnily si znalost početní řady, geometrické tvary, složily jednotlivé části v celek, ale využívaly také interaktivní tabuli, která je pro nás velkým přínosem při zakreslování uvolňovacích cviků nebo zhlédnutí naučných videí.Završením našeho poznávání bylo vyletět raketou postavenou z Polikarpovy stavebnice na měsíc. Žije tam někdo? Jak by asi mohli vypadat? Určitě nebudou mít stejné účesy, jako my pozemšťané. A tak jsme se rozhodli,  že je zkusíme napodobit, aby se nás nepolekali, až k nim naší raketou doletíme.  K tomu však byla potřeba pomoc vesmírných kadeřníků – rodičů. Ti před příchodem do mateřské školy vykouzlili na hlavách svých malých kosmonautů doslova mimozemsky dechberoucí umělecká díla.  A opět se potvrdilo, že zapojit rodiče do dění v MŠ je vždy trefa do černého. Před měsíčňany jsme se opravdu nemuseli stydět. Na měsíci jsme se vzájemně představili,  vyzkoušeli si měsíční chůzi a poté jsme společně odpočítávali start na návrat domů. Následným rozhovorem bylo znát, že se dětem vesmírné dny líbily a vesmírné účesy byly naprosto nezapomenutelné.

Bc. Naděžda Chorzempová