2.den ve ŠKOLE V PŘÍRODĚ

Sluníčko nás začátkem dne pěkně vítalo a tak se toho muselo využít. Cesta do blízského lesa a taky na hřiště ….