Informace o stravování

POZOR ZMĚNA!       OD 1.2. 2023 SE ZVYŠUJE CENA STRAVNÉHO 

Pro celodenní stravování dětí na 45,- Kč a pro děti dosahující v období školního roku 7 let se cena zvyšuje na 51,- Kč.

Cena stravy:

Přesnídávka                         
oběd                                 
svačina                                
nápoje – celodenní pitný režim  Celodenní stravování      45,- Kč

Na základě vyhlášky č 107/2005Sb., je pro děti, které v období školního roku( tj. od 1.9. do 31.8.) dosáhnou 7 let věku, cena stravy stanovena takto:

přesnídávka                        
oběd                                    
svačina                         
nápoje – celodenní pitný režim   Celodenní stravování      51,- Kč

Placení stravného:     bezhotovostně inkasem z účtu

Odhlašování dětí: na tel. číslo 596 531 064, nejpozději do 11:00 hod, nebo osobně.

Neodhlášené obědy vydáváme pouze první den nemoci do jídlonosičů.