Co děláme celý den

  • scházíme se ve třídě Motýlků, hrajeme spontánní a společenské hry
  • povídáme si v ranním kolečku
  • posloucháme pohádky, dramatizujeme 
  • vykonáváme různé druhy činností tělovýchovných, pracovních, estetických, jazykových, literárních, pro rozvoj logického myšlení, čtenářské gramotnosti, ekologických, poznávacích…..
  • cvičíme v pohybových chvilkách a na nářadí
  • procvičujeme jazýček v logopedické chvilce
  • provádíme kooperativní činnosti
  • staráme se o hygienu, stravování a pitný režim
  • odpočíváme a vykonáváme klidové činnosti
  • věnujeme se zájmovým aktivitám