Naše +

  • environmentální programy
  • dny tématicky zaměřené
  • třídy s menším počtem dětí
  • grafomotorický program
  • zařazování prvků jógy
  • logopedické chvilky
  • krásné okolí, blízkost přírody