O nás

Název školy: Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Orlová

Adresa školy: Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917, 735 14

Telefon: 596 521 428

Email: ms-okruzni@seznam.cz

www stránky: www.msorlova.cz   https://okruzni.msorlova.cz


Odloučené pracoviště:
Mateřská škola Orlová-Město Husova 1211, 735 11

Telefon: 596 531 064

Email: ms.husova@volny.cz

www stránky: www.msorlova.cz  https://husova.msorlova.cz

Ředitelka školy: Bc. Lucie Franková

Zástupkyně ředitelky pro MŠ Husova 1211: Bc. Naděžda Chorzempová

Kapacita MŠ O-L Okružní 917: 100 dětí

Kapacita MŠ O-M Husova 1211: 35 dětí

Počet tříd MŠ O-L Okružní 917: 4 – heterogenní

Počet tříd  MŠ O-M Husova 1211: 2 – heterogenní

Mateřská škola Orlová-Město Husova 1211, je školou s dlouholetou historií. Provoz byl poprvé zahájen 1. 9. 1949 v nově zřízené mateřské škole, která byla umístěna v chlapecké Národní škole v Orlové. V roce 1960 se přestěhovala do nově adaptované vily na ulici Palackého v Orlové-Městě, kde byla provozována do 31. 8. 1998. Poddolování způsobilo značné poškození budovy, takže se začalo s výstavbou nové mateřské školy a původní školka musela být zbořena.

Po 49 ti letech svého trvání, a to 1. 9. 1998, zahájila provoz v nové velmi pěkné a moderní budově se dvěma třídami a kapacitou 35 dětí, která byla postavena téměř na stejném místě, kde stála původní budova mateřské školy v roce 1949.

K 1. 9. 1998 byla otevřena zcela nová, moderní dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 35 dětí. Mateřskou školu navštěvovalo však jen 25 dětí, takže byla otevřena pouze jedna třída. Od školního roku 2003-2004 je MŠ vytížena na 100% tj. 35 dětí a  v provozu jsou 2 třídy.

Mateřská škola se nachází na velmi výhodném místě. I když leží téměř v centru starého města, je obklopena parkem, zelenými plochami, hájky a stromořadími. Stojí v dobře vybavené školní zahradě.