Adresa: Mateřská škola Orlová Město Husova 1211, 735 11

Ředitelka: Bc. Lucie Franková

Zástupkyně ředitelky pro MŠ Husova: Bc. Naděžda Chorzempová

Telefon: 596 531 064

Email: ms.husova@volny.cz

Web: www.msorlova.cz  https://husova.msorlova.cz

Kontakt na pověřence, který bude zastřešovat naši mateřskou školu:

Pověřenec:      zaměstnanec Města Orlová

Email:              poverenec@muor.cz

Telefon:           596 581 111