Akce školy

  • Vánoční besídky
  • Besídka ke dni matek
  • Návštěvy výstav pořádaných městem – vánoční, velikonoční, spolky
  • Karneval
  • Účast dětí na „Dnech Země“
  • Celodenní výlet do hor
  • Škola v přírodě
  • Den dětí
  • Rozloučení s předškoláky