SPŠM ,,SLUNÍČKO“

Stanovy_spolku 

Spolek přátel školy mateřské „Sluníčko“ je občanské sdružení registrované u Ministerstva vnitra ČR v roce 1991 Spolek přátel školy mateřské „Sluníčko“, které pracuje a spolupracuje při Mateřské škole Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace.

Jeho cílem je:

  • Seznamovat rodiče s posláním a úkoly školy.
  • Pomáhat řešit náměty a problémy mezi mateřskou školou a rodinou.
  • Přispívat škole dobrovolnou finanční a materiální pomocí, organizační činností při akcích s dětmi, údržbě a vybavování školy.
  • Pomáhat působit na rodiče ke správné výchově dětí.
  • Navazovat kontakty se spolky stejných cílů v ČR i v cizině a využívat jejich zkušeností.
  • Členy spolku jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte přijatého do mateřské školy, přátelé, kteří se zajímají o práci školy, výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku, sponzoři školy.
  • SPŠM „Sluníčko“ hospodaří s příjmy, které tvoří členské příspěvky, dary, výtěžky z akcí spolku a výnosy jeho jmění.

Členy spolku jsou rodiče nebo jiní zákonní zástupci dítěte přijatého do mateřské školy, přátelé, kteří se zajímají o práci školy, výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku, sponzoři školy.

SPŠM „Sluníčko“ hospodaří s příjmy, které tvoří členské příspěvky, dary, výtěžky z akcí spolku a výnosy jeho jmění.