Návštěva u myslivců

Stejně jako každý rok, tak i letos se děti z MŠ Husova v Orlové-Městě zúčastnily sběru podzimních plodů pro zvířátka do lesa. Zapojila se spousta dětí, rodičů a ostatních rodinných příslušníků a celkem nasbírali krásných 382 kg kaštanů a žaludů. Svůj „úlovek“ samozřejmě předali myslivcům a ti na oplátku pozvali děti na návštěvu do hájovny.V určený den jsme si nasadili batůžky na záda a vyrazili směrem k lesnímu dobrodružství. I přesto, že nás čekala celkem dlouhá cesta vedoucí kolem silnice, zahrádkářské kolonie a velkých pejsků, kteří nás hlasitým štěkotem zdravili, všechny děti, i ty nejmenší, které tuto cestu absolvovaly poprvé, šly s úsměvem a nadšením, že se seznámí s prostředím hájovny a uvidí nějaká lesní zvířátka. Myslivci nás přivítali písničkou a hrou na lesnici. Učili nás poznávat lesní zvířátka jako bažanta, sojku, lišku, sovu, jelena a my jim ukázali, jaký máme přehled a umíme poznat i rysa. Za odměnu za nasbírané kaštany a žaludy nám myslivci rozdali sladkou odměnu a teplý čaj. Zhlédli jsme i ukázku výcviku ještě mladého pejska, který nás přesvědčil, že umí poslouchat, ale zároveň dokáže své páníčky potrápit a dělat si co chce. Děti měly velký zážitek z dronu, kterého viděly letět vysoko do oblak a který nám udělal společnou fotografii. Na závěr bohatého programu jsme měli možnost nasypat zvířátkům krmení do krmelce a klíčem uzamknout les.I když to zpočátku nevypadalo dobře, tak počasí nám nakonec přálo a přinesené pláštěnky mohly zůstat schované v batůžku. Na závěr naší výpravy jsme se s myslivci rozloučili a slíbili, že příští rok opět budeme zvířátkům sbírat kaštany a žaludy na zimu.

Bc. Jana Šotkovská